Nederlands

95ste wereldcongres van Esperanto

Ongeveer dertig nederlanders nemen van 17 tot 24 juli deel aan het 95ste wereldcongres van Esperanto in de Cubaanse hoofdstad Havana. In totaal zullen er zo'n duizend esperantisten uit 59 landen deelnemen aan dit congres, waarop uitsluitend in het Esperanto, zonder tolken of taalangst, gesproken zal worden, met name over het thema „Breng culturen tot elkaar”.

Esperanto is een gemakkelijk te leren plantaal, die 120 jaar geleden is opgesteld en nu over de hele wereld gesproken wordt. Elk jaar is het wereldcongres in een ander land. Nederland was zes keer gastland, het laatst in 2008. Toen namen 1845 esperantisten deel in Rotterdam.

 
Contact:

Vereniging "Esperanto Nederland"
Arubastraat 12
9715 RW Groningen
Tel.: 050-5718842
http://www.esperanto-nederland.nl/ned/index.php

Meer informatie over Esperanto:
http://www.uea.org/informado/ghisdate/ghisdate_nederlanda_por_nl.pdf

 VIA NOMO, ADRESO, TELEFONO