Suomen Esperantoliitto tiedottaa

SUOMALAISIA ESPERANTON MAAILMANKONGRESSIIN KUUBAAN

Toistakymmentä suomalaista osallistuu heinäkuussa esperanton 95.
maailmankongressiin 17.-24.7. Kuuban pääkaupungissa Havannassa. Kongressi on
Kuubassa jo toisen kerran, edellinen oli vuonna 1990 (Helsingissä esperanton
maailmankongressi on ollut 1922 ja 1969, Tampereella 1995).

Yhteiskieli esperanton harrastajia on lähdössä Kuubaan ainakin Hyvinkäältä,
Helsingistä, Lahdesta Tampereelta ja Turusta. Jotkut lähtevät jo hyvissä ajoin
osallistuen esikongressimatkoihin, toiset taas jäävät Havannan jälkeen
tutustumaan paikkoihin ja ihmisiin maassa, jossa on parhaillaan meneillään
mielenkiintoisia muutoksia. Kongressiin odotetaan noin tuhatta osallistujaa 59
maasta. Monipuolisessa ohjelmassa on mm. luentoja eri tieteenaloilta,
paneelikeskusteluja, teatteriesityksiä ja konsertteja, bibliofiilinen
huutokauppa ja tietysti iltamia tanssiaisineen.

Tulkkeja ei tarvita eikä äidinkieli ole kenenkään etuoikeutena, sillä
yhteiskieli esperanto tekee tapahtumasta aidosti yhteisen.


Yhteyshenkilöt (jotka lähdössä Kuubaan viimeistään 16.7. aamulla):
- Tiina Oittinen, Turku, sihteeri, Suomen Esperantoliitto, puh. 050-5494709,
eafsekretario@esperanto.fi
- Sirkka Mattlin, Helsingin Esperanto-klubin jäsen, Hyvinkää, tel. 0400-856350,
sirkka.mattlin@pp.inet.fi

Suomen Esperantoliiton muut yhteyshenkilöt:
* Tuomo Grundström, Rauma, puheenjohtaja, Suomen Esperantoliitto ry, puh: 0440
199766, eafprezidanto@esperanto.fi

* Päivi Saarinen, Espoo, varapuheenjohtaja, Suomen Esperantoliitto, puh. 050-
4900154, paivi.saarinen@iki.fi

Suomen Esperantoliitto: www.esperanto.fi
Verkkokielikurssi Lernu.net: www.lernu.net
SUOMEN ESPERANTOLIITTO RY
Suomen Esperantoliitto on perustettu 1907. Sillä on 8 paikallisyhdistystä ja
siihen kuuluvat myös Suomen Nuorten Esperantoliitto FEJO, opettajien
esperantoyhdistys ELFI ja sokeiden esperantoyhdistys Steleto. Liiton toimistoa
Helsingin Hakaniemessä ylläpidetään vapaaehtoisvoimin. Jäsenmäärä on n. 400.
Suomen Esperantoliitto kuuluu jäsenjärjestönä Esperanton maailmanliittoon
(Universala Esperanto-Asocio, UEA), joka on maailmankongressin järjestäjä.