La suba teksto estas sugesto nepre adaptebla al lokaj cirkonstancoj. Modifu, resumu, aŭ riĉigu ĝin laŭ via neceso, kaj sendu ĝin al la gazetaro de via regiono.


 

 

 

Kính thưa tổng biên tập

<TÊN TỔNG BIÊN TẬP>

 

<Tên đại biểu> sẽ thảo luận với đại diện các nước khác nhau về công bằng xă hội và công bằng ngôn ngữ ở Slovakia!

 

 

 

Năm nay, đại diện của Hội Quốc tế ngữ Việt Nam sẽ tham gia một đại hội quốc tế lớn với hơn 1.200 đại biểu đến từ 60  quốc gia (1) mà không cần đến phiên dịch. Đại diện Việt Nam sẽ đến Nitra, thủ đô của Slovakia, nơi sẽ diễn ra Đại hội Quốc tế ngữ thế giới lần thứ 101 từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 7 năm 2016.

 

 

 

Chủ đề Đại hội

 

Đại hội mang tầm quốc tế quan trọng này, diễn ra mỗi năm ở một đất nước khác nhau, hoàn toàn bằng tiếng Esperanto. Chủ đề đại họi năm nay là: "Xă hội công bằng – công bằng ngôn ngữ". Trong suốt một tuần, các đại biểu sẽ trao đổi về chủ đề này. "Chắc chắn sẽ rất thú vị để khám phá các giải pháp cho những bất công xă hội và ngôn ngữ của nhân loại, với các đại diện của rất nhiều quốc gia, mà không có khó khăn về giao tiếp, và trao đổi về rất nhiều ư kiến khác nhau, ​​liên quan đến những vấn đề đáng giải quyết  và cấp bách".

 

 

Esperanto là ǵ?

 

Ngôn ngữ quốc tế 129 tuổi, Esperanto, được nói ở hơn 120 quốc gia và được sử dụng để giao tiếp giữa các dân tộc. Đây là một ngôn ngữ trung lập, không gắn với lợi ích của đế quốc, kinh tế hay chính trị. Ngoài ra, v́ tính dễ sử dụng của ngữ pháp, nên sau một thời gian học ngắn, nó đă  mở ra những cánh cửa của thế giới kể cả với những người có ít khả năng về ngôn ngữ.

 

 

Những ngôn ngữ đang biến mất

 

Theo UNESCO, cho đến cuối thế kỷ này, một nửa trong số hơn 6.000 ngôn ngữ  thế giới sẽ biến mất (2).

 

 

 

 

Tại sao điều này là một vấn đề?

 

Ngoài những bất công xă hội xảy ra, khi tiếng mẹ đẻ của một quốc gia nào đó không được coi trọng, th́ cần thiết để nhận thức thực tế rằng sự đa dạng sinh học và ngôn ngữ là không thể tách rời, kết nối với nhau, và phụ thuộc lẫn nhau. Từ việc mất đi sự đa dạng về ngôn ngữ dẫn đến  sự mất mát của tri thức truyền thống cần thiết cơ bản cho đa dạng sinh học bền vững, cho cuộc sống. (Thông cáo cuối cùng, hội nghị lần thứ 64 của tổ chức NGO, Bonn, 2011 (3); và Terralingua (4))

 

"Khi một ngôn ngữ chết, chúng ta mất đi một tài sản trí tuệ tuyệt vời, như thể bạn thả một quả bom vào bảo tàng Louvre." (Ken Hale, nhà ngôn ngữ học người Mỹ)

 

 

Tại sao Esperanto là một giải pháp có thể

 

Ngày nay, rơ ràng là ngôn ngữ trung lập Esperanto là một công cụ bảo vệ thực tế đối với các nền văn hóa quốc gia chống lại ảnh hưởng độc quyền của chỉ một hoặc hai ngôn ngữ.

 

Các nhà quốc tế ngữ không muốn bất kỳ ngôn ngữ nào biến mất, mà mong rằng tất cả các ngôn ngữ cùng tồn tại trong sự tôn trọng các quyền của mọi ngôn ngữ và tôn trọng công bằng ngôn ngữ trong giao tiếp quốc tế. Đằng sau Esperanto không phải là một nhà nước, một hệ thống kinh tế, những nỗ lực của chủ nghĩa đế quốc, cũng không phải là các dân tộc, mà là sự quan tâm đến việc biến mất của các dân tộc khác cùng ngôn ngữ của họ. Đằng sau Esperanto chỉ là những con người tốt bụng với mục đích t́m kiếm công bằng cho tất cả các nền văn hóa và mọi ngôn ngữ, trong ḥa b́nh giữa các dân tộc.

 

UNESCO đă công nhận Esperanto qua hai nghị quyết (1954 (5), 1985 (6)) và sẽ được kết nối vào năm 2017 để kỷ niệm 100 năm ngày mất của L.L.Zamenhof, tác giả của ngôn ngữ quốc tế Esperanto. Hội  Quốc tế ngữ thế giới (UEA)  có mối quan hệ chính thức với UNESCO và Liên Hợp Quốc (UN)

 

 

Ngày Esperanto

 

vjetnama - bilda versio - klaku por malfermi novan fenestron kun la bildo. Por pdf, Facebook-grandeco vidu sub la bildo 


Vào ngày 26 Tháng Bảy, các đại biểu tham dự Đại hội và những người nói  Esperanto trên toàn thế giới sẽ kỷ niệm ngày Esperanto. Ngày này, 129 năm về trước, đă ra đời cuốn sách học quốc tế ngữ đầu tiên. Kỷ niệm này nhấn mạnh giá trị quan trọng của phong trào Esperanto: những nỗ lực cho công bằng  ngôn ngữ trên thế giới (7).

 

 

 

 

 

 

 

 

Sự kiện về Esperanto

 

Esperanto là một ngôn ngữ sống, hơn 212.000 người t́m hiểu ngôn ngữ này qua  trang web "Lernu " (8), 422.000  qua "Duolingo" (9) và hàng ngàn người khác tham dự các khóa học trên toàn thế giới.

 

Esperanto là một ngôn ngữ với một nền văn hóa phong phú. Bách khoa toàn thư trực tuyến Wikipedia (10), hiện có 229.000 bài viết bằng Esperanto, và là nhóm ngôn ngữ quan trọng thứ hai, trong đó có hơn một trăm ngàn bài viết. Thư viện Quốc gia Áo (11) đă có hơn 35.000 đầu sách, được dịch hoặc ban đầu được viết bằng tiếng Esperanto. Trong Thư viện thành phố La Chaux-de-Fonds, Thụy Sĩ, nơi lưu trữ CDELI (12) đă có hơn 30.000 cuốn sách và tạp chí khác nhau bằng Esperanto  và về Esperanto. Danh mục sách của Hội Quốc tế ngữ Thế giới (13) có gần 7.000 cuốn sách (gồm cả đĩa, video, vv) để bán.

Nhiều  đài phát thanh (trực tuyến hoặc phát sóng) và các kênh truyền h́nh phát đi bằng Esperanto (14). Các nhà Quốc tế ngữ cũng phát triển một thị trường âm nhạc sôi động (15).

 

 

 

Liên hệ

 

<TÊN>

<Địa chỉ>

<Tel. ...>

[điện thoại di động – nên thêm vào, v́ thường dễ tiếp cận]

<Email address>

<Trang web của đất nước, vùng, hoặc hội thành phố>

 

 

 

Tài liệu tham khảo:

www.gazetaro.org/2016/referencoj.htm

 

 


 

 tradukita kaj adaptita de Nguyễn Thị Phương Mai