La suba teksto estas sugesto nepre adaptebla al lokaj cirkonstancoj. Modifu, resumu, aŭ riĉigu ĝin laŭ via neceso, kaj sendu ĝin al la gazetaro de via regiono.


 

 

 

Geachte Editor <NOMO_DE_LA_REDAKTORO>

 

<ONZE-STADGENOOT> zal in debat gaan met vertegenwoordigers van verschillende landen in Slowakije over sociale rechtvaardigheid en taalkundige rechtvaardigheid!

 

 

<NAAM> uit <ONZE-STAD> zal dit jaar deelnemen aan een internationaal congres met meer dan 1200 deelnemers uit 60 landen (1), waarin <ZIJ/HIJ> geen tolken nodig hebben. <ONZE-STAGGENOOT> gaat naar de Slowaakse stad Nitra, waar het 101-ste Wereldcongres van Esperanto (Universala Kongreso - UK) van 23 tot 30 juli 2016 plaatsvindt.

 

 

 

Onderwerp van het congres

Het onderwerp van dit  belangrijkste internationale congres van volkeren, dat elk jaar volledig in het Esperanto doorgaat telkens in een ander land, is: "Sociale rechtvaardigheid - taalkundige rechtvaardigheid". Een week lang zal <ONZE-STADGENOOT> debatteren over dit onderwerp. "Het zal zeker zeer interessant zijn om oplossingen voor de sociale en taalkundige onrechtvaardigheden van het mensdom te verkennen, ze met vertegenwoordigers van zoveel landen te bespreken zonder communicatieproblemen, en zoveel verschillende voorstellen en meningen met betrekking tot dit zeer actuele en dringend op te lossen probleem te overleggen.”  - zegt <ZIJ/HIJ>.

 

 

Wat is Esperanto

De 129-jaar “jonge” internationale taal Esperanto wordt gesproken in meer dan 120 landen en wordt gebruikt voor de communicatie tussen verschillende volkeren. Het is etnisch neutraal en niet gebonden aan imperialistische, economische of politieke belangen. Bovendien, vanwege de gemakkelijkheid en de regelmaat van zijn grammatica, gaan na snel leren de deuren van de wereld open, ook voor mensen met minder talenten op gebied van talen.

 

Talen verdwijnen

Volgens Unesco zal tegen het einde van deze eeuw de helft van de meer dan 6000 talen in de wereld verdwijnen (2).

 

 

Waarom is dit een probleem

Behalve de sociale onrechtvaardigheid die, optreedt wanneer iemands moedertaal wordt veracht, is het noodzakelijk om zich bewust te zijn van het feit dat de biologische en taalkundige diversiteit onlosmakelijk met elkaar verbonden en afhankelijk van elkaar zijn. Uit het verlies van taalkundige verscheidenheid volgt een verlies van traditionele kennis, die essentieel is voor een duurzame biodiversiteit, voor het leven. (Slotverklaring, 64-ste NGO conferentie, Bonn, 2011 (3) en Terralingua (4))

 

"Als een taal uitsterft, verliezen we een grote intellectuele rijkdom, alsof men een bom op het museum van het Louvrezou gooien. '(Ken Hale, Amerikaanse taalkundige)

 

Waarom Esperanto een mogelijke oplossing is

De neutrale taal Esperanto is een echte waarborg voor nationale culturen tegen de monopolistische invloed van slechts één of twee talen, zoals dat met de dag steeds duidelijker wordt.

 

De Esperantisten willen dat geen enkele taal verdwijnt, ze willen dat alle talen voortbestaan, met respect van ieders taalrechten, en dat er taalkundige rechtvaardigheid zou heersen in de internationale communicatie. Achter Esperanto zit geen staat, staan geen economische systemen, is er geen imperialistische druk, noch volk, dat belang zou hebben bij het verdwijnen van andere volkeren, hun taal, of het verwerven van hun markten. Achter Esperanto staan alleen mensen van goede wil, die rechtvaardigheid zoeken voor alle culturen en alle talen, in vrede onder de volkeren.

 

UNESCO heeft Esperanto al erkend in twee resoluties (1954 (5) 1985 (6)) en zal in 2017 meewerken aan de viering van de 100-ste verjaardag van het overlijden van L.L.Zamenhof, de maker van de internationale taal Esperanto. De wereldwijde Esperanto Vereniging (Universala Esperanto-Asocio - UEA) onderhoudt officiële betrekkingen met de UNESCO en de Verenigde Naties (VN)


 

Esperanto-dag

nederlanda - bilda versio - klaku por malfermi novan fenestron kun la bildo. Por pdf, Facebook-grandeco sub la bildo
Bovendien zullen op 26 juli de deelnemers aan het congres en Esperantosprekers in de hele wereld de Esperanto-dag vieren, waarop 129 jaar geleden het eerste leerboek van de internationale taal verscheen. Deze verjaardag onderstreept de cruciale waarde van de Esperantobeweging: het streven naar taalkundige rechtvaardigheid in de wereld (7).

 

  

Feiten over Esperanto

Esperanto is een levende taal, meer dan 212.000 mensen leren ze via de website "Lernu" (8), 422,000 met "Duolingo" (9) en duizenden anderen via cursussen in de hele wereld.

 

Het is een taal met een rijke cultuur. De online encyclopedie Wikipedia (10), bevat momenteel 229.000 artikels in het Esperanto, en is bij de tweede belangrijkste groep van talen, die meer dan honderdduizend artikels hebben. De Oostenrijkse Nationale Bibliotheek (11) heeft meer dan 35.000 titels van boeken, vertaald of oorspronkelijk geschreven in het Esperanto. In de stedelijke Bibliotheek van La Chaux-de-Fonds, Zwitserland, bevat het archief CDELI (12) meer dan 30.000 boeken en diverse tijdschriften in en over het Esperanto en interlinguďstiek. De catalogus van de Universele Esperanto Vereniging (13) heeft bijna 7.000 boeken (en cd’s, dvd’s,, video's, enz.) te koop.

Verschillende radiostations  (op internet of via de radio) en tv-zenders zenden uit in het Esperanto (14). Esperanto doet een levendige markt van het Esperantomuziek opbloeien (15).


Contacten

<NAAM>

<adres>

<Tel. ...>

[Bij voorkeur mobiele telefoon - minstens als bijlage, omdat die vaak beter bereikbaar is]

<E-mailadres>

<Site van het land, regio of gemeentelijke vereniging>

 

Referenties:

www.gazetaro.org/2016/referencoj.htm

 

 


 

 tradukita kaj adaptita de Hilary Chapman