La suba teksto estas sugesto nepre adaptebla al lokaj cirkonstancoj. Modifu, resumu, aŭ riĉigu ĝin laŭ via neceso, kaj sendu ĝin al la gazetaro de via regiono.


 

 

Városunkból ( név ) vitatkozik majd különböző országokból érkezett küldöttekkel Szlovákiában, a társadalmi és nyelvi igazságosságról!

 

( Név ) 60 országból érkező, közel 2000 emberrel együtt vesz részt Szlovákiában, Nyitrán, ebben az évben egy olyan nemzetközi kongresszuson, ahol nem lesz szükség tolmácsokra. A 101. Eszperantó Világkongresszus 2016. július 23-tól 30-ig ülésezik.

 

A kongresszus témája

A népek jelentős, teljesen eszperantó nyelvű kongresszusának témája ebben az évben a „Társadalmi igazságosság – nyelvi igazságosság” lesz. ( Név ) egy héten keresztül vitatkozik majd erről a témáról. „Biztosan nagyon érdekes lesz együtt vizsgálni az emberiség társadalmi és nyelvi igazságtalanságait ennyi nép képviselőivel, kommunikációs nehézségek nélkül, és megbeszélni megannyi, különböző javaslatot és véleményt ezzel az aktuális és sürgősen megoldandó problémával kapcsolatban.” – mondja ( név ).

 

Mi az eszperantó?

A 129-éves nemzetközi nyelvet, az eszperantót több mint 120 országban beszélik és használják a nemzetközi kommunikáció céljaira. Ez a nyelv etnikailag semleges és nincs kapcsolatban birodalmi, gazdasági és politikai érdekekkel. Ezen kívül – mivel könnyen tanulható és nyelvtana szabályos – rövid tanulási idő után nyelveket nehezebben tanuló emberek számára is kaput nyit a világra.

 

Nyelvek tűnnek el

Az UNESCO szerint a világ több mint 6000 nyelvének fele ennek a századnak a végére el fog tűnni.

 

Ez miért probléma?

Amikor valakinek az anyanyelvét nem tartják tiszteletben, a társadalmi igazságtalanság mellett tudatában kell lenni annak, hogy a biológiai és a nyelvi különbözőség elválaszthatatlan és függ egymástól. A nyelvi különbözőség elvesztésének eredménye lesz a fenntartható biodiverzitáshoz és az élethez szükséges, nélkülözhetetlen ismeretek elvesztése is. (A Nem-Kormányzati Szervezetek 64. konferenciájának Záró Nyilatkozata, Bonn, 2011.; Terralingua).

„Amikor egy nyelv kihal, nagy intellektuális értéket veszítünk el, mintha bombát dobnának a Louvre Múzeumra.” (Ken Hale, amerikai nyelvész)

 

Miért lehet az eszperantó a megoldás?

A semleges eszperantó nyelv a nemzeti kultúrák védelmezője egy-két nemzeti nyelv monopolizáló törekvésével szemben, amely napjainkban egyre nyilvánvalóbbá válik.

Az eszperantisták egyetlen nyelvet sem akarnak eltüntetni, hanem azt akarják, hogy minden nyelv megmaradjon, tiszteljük mindenki nyelvi jogait és legyen nyelvi igazságosság. Az eszperantó mögött nem állnak államok, gazdasági rendszerek, világuralmi törekvések, sem olyan népek, amelyeknek érdeke lenne más népek és azok nyelveinek eltüntetése, avagy piacaik megszerzése. Az eszperantó mögött csak jóakaratú emberek állnak, akiknek a célja az igazságosság minden nyelv és minden kultúra számára, és a népek közötti béke.

„Az UNESCO már két határozatban ismerte el az eszperantó értékeit (1954, 1985) és társul 2017-ben L.L. Zamenhof, az Eszperantó Nemzetközi Nyelv megalkotója halálának 100. évfordulójához kapcsolódó megemlékezésekhez. Az Eszperantó Világszövetség (Universala Esperanto-Asocio, UEA) hivatalos kapcsolatban van az UNESCOval és az Egyesült Nemzetekkel.” – mondja ( név ).

 

hungara - bilda versio - klaku por malfermi novan fenestron kun la bildo. Por pdf, Facebook-grandeco vidu sub la bildoEszperantó nap

Egyébként július 26-án a kongresszus résztvevői és az egész világ eszperantóul beszélő polgárai megünneplik az Eszperantó-napot. Ezen a napon jelent meg 129 évvel ezelőtt a nemzetközi nyelv első tankönyve. Ez az évforduló aláhúzza az eszperantó-mozgalom alap-értékét: a nyelvi igazságosságra való törekvést az egész világon.

 

Tények az eszperantóról

Az eszperantó egy élő nyelv, melyet jelenleg 212.000 ember a Lernu, 422.000 ember pedig a Duolingo nevű internetes oldalon tanul, több ezer más, hagyományos tanfolyam résztvevőivel együtt, világszerte.

Az eszperantó gazdag kultúrával rendelkező nyelv. A Vikipedia internetes enciklopédia jelenleg 229.000 eszperantó nyelvű cikket tartalmaz, így a Vikipédia második, legfontosabb nyelvcsoportjához tartozik, amelyeken több mint 100.000 cikk jelent már meg. Az Osztrák Nemzeti Könyvtárban több mint 35.000 eszperantó nyelvre fordított, vagy eredetileg eszperantóul írt könyv található. A svájci Chaux-de-Fonds Városi Könyvtárában a CDELI archívum több mint 30.000 könyvet és majdnem 3.000 különböző, eszperantó nyelvű, illetve az eszperantóról és az interlingvisztikáról szóló folyóiratot birtokol. Az Eszperantó Világszövetség katalógusából közel 7.000 könyvet (továbbá CD-t, DVD-t, videó-kazettát) lehet megvásárolni. Több rádióállomás (interneten is) és televízós csatorna sugároz eszperantó nyelven. Az eszperantóért tevékenykedők napról-napra gyarapítják az eszperantó zene élénk piacát.

 

Kapcsolatok

< Név >

< Cím >

< Telefonszám >         (Lehetőleg maroktelefon, amely egyre gyakrabban elérhető)

< Internetes cím >

< Országos, körzeti, helyi eszperantó szervezet honlapja >

 

Hivatkozások:

www.gazetaro.org/2016/referencoj.htm

 

 


 

 tradukita kaj adaptita de Dr Molnár Lajos